Kako je poseta finskim i estonskim školama unapredila rad u našoj školi u Beogradu?

Kako je poseta finskim i estonskim školama unapredila rad u našoj školi u Beogradu?

Osnovna škola „Mina Karadžić”, koja je deo Internacionalnog Maarif obrazovnog sistema, kontinuirano se razvija, u želji da svojim učenicima pruži kvalitetno obrazovanje i stimulativno okruženje za odrastanje i učenje. Jedan od važnih segmenata rada je širenje mreže partnerstava u nacionalnom i internacionalnom okruženju. Verujemo da iskustva i znanja koja razmenjujemo sa kolegama širom sveta šire naše vidike i mogućnosti.


U junu 2022. godine započeli smo naš prvi Erazmus+ K1 projekat mobilnosti, pod nazivom Integrativna nastava: Svi smo važni!. U ovom projektu, koji finansira Fond Evropske unije, opredelili smo se da upoznamo obrazovne sisteme Finske i Estonije, kroz pohađanje kursa pod nazivom Education in Finland and Estonia: Original Best Practices Benchmarking course.

Edukacija u Helsinkiju i Talinu unapredila je rad u našoj školi

Finske i estonske škole godinama unazad postižu izuzetan uspeh na PISA testovima koji mere funkcionalnost stečenih znanja. Postoje neki ključni elementi ovih sistema obrazovanja koji se smatraju naročito funkcionalnim i koje se trudimo da integrišemo i unapredimo u našoj školi:


1) Posvećivanje pažnje celokupnoj ličnosti učenika
Nastavili smo da pratimo i unapređujemo proces praćenja učenika kao individue - bića sa svim potrebama u različitim životnim situacijama, vodeći se mišlju sa predavanja u Finskoj: Samo kada je dete srećno i kada su mu sve potrebe zadovoljene, ono može da uči.


2) Testiranja
Trudimo se da kroz igrovne aktivnosti, umesto standardnih testova, evaluiramo učenički napredak i ostvarenje ishoda kada god je to moguće.


3) Domaći zadaci
Kao i u finskim školama, trudimo se da smanjimo domaće zadatke a podstaknemo samostalnost i razvijanje radnih navika tokom boravka u školi.


4) Naglasak na kreativnosti i kritičkom razmišljanju
Razvijamo veštine potrebne za 21. vek, tako što se trudimo da povezujemo učenje sa svakodnevnim životom.


5) Digitalne kompetencije

Poseta finskim i estonskim školama nas je podstakla da dodatno osavremenimo i digitalizujemo nastavne sadržaje - koristimo i neke digitalne pomoćnike u učenju programiranja - Makey Makey, Sphero Ball…


6) Stalno profesionalno i lično usavršavanje nastavnika

Kako bi celokupni nastavni proces bio kvalitetniji i bolji, kontinuirano radimo na sopstvenim veštinama.


7) Timski rad nastavnika
Shvatanje važnosti timskog rada pomoglo je u racionalizaciji vremena, dok je razmena ideja i planova poboljšala rad.


8) Obogatili smo manufakturne radionice
Po ugledu na finske i estonske škole, šivenje, vez, obrada drveta, uveli smo rad sekcija - Biznis za početnike, Art & Craft, Programiranje…


9) Učenje van učionice
Unapredili smo ga planiranjem i realizacijom novih projekata na teritoriji Beograda i šire, gde učenici uče kroz obilaske i posete različitim znamenitostima i kulturnim ustanovama.
Način sprovođenja

Sa obzirom na to da smo se u sklopu realizacije našeg projekta najviše fokusirali na integrativnu nastavu, u praksi smo uspeli da u nastavu uključimo integrativne teme, kao i metode zastupljene u finskom obrazovanju. Dve metode koje su nam posebno bile značajne su „Krugovi poverenja“ i „3 pa 1“.


Metoda Krugovi poverenja je nastavna tehnika koja učenicima dozvoljava da svoje zadatke obavljaju van učionice, uz smanjeni nadzor nastavnika. Time je učenicima dato poverenje da sami izvršavaju svoje zadatke, prilikom čega razvijaju autonomiju.

Druga metoda je Pitaj 3 pa onda jedan, što znači da učenici imaju slobodu da, pre nego što pitaju za pomoć nastavnika, prvo pitaju 3 različita drugara iz odeljenja. Ovim se podstiče saradnja i vršnjačko učenje.


Takođe, u okviru projekta su sprovedene tri integrativne teme pre mobilnosti, dve u četvrtom razredu i jedna u prvom razredu. U integrativnu nastavu su bili uključeni svi predmeti i nastavnici tih predmeta, roditelji, gosti predavači i lokalna zajednica (različite institucije, muzeji i kulturni objekti).

Integrativna nastava u prvom razredu na temu Čuvamo planetu Zemlju trajala je dve nedelje. Nastava je bila organizovana kao kombinacija različitih integrativnih aktivnosti sa ciljem da, pored opismenjavanja i savladavanja početnog čitanja i pisanja na zanimljiv način kao i formiranja elementarnih matematičkih pojmova, učenici steknu znanja o očuvanju životne sredine i podstaknu svest o važnosti očuvanja prirode.


U četvrtom razredu je prva tema, realizovana tokom devet nedelja, obuhvatala oblast istorije i obrađena je kroz tri veće celine (Nemanjići, Prvi i Drugi srpski ustanak i Prvi i Drugi svetski rat). Kroz ovu temu obrađena je srpska istorija koja je deo sadržaja u četvrtom razredu. Druga tema je realizovana tokom pet nedelja, obuhvatala je oblast geografije i obrađena je deduktivnom metodom (od svemira, preko planeta, planete Zemlje, kontinenata, Evrope, Balkana, Srbije i na kraju glavnog grada, Beograda).
Rezultati

Prikazan način učenja, gde se učenik nalazi u centru zbivanja, se pokazao kao vrlo efikasan i motivišući za učenike. Učenici su primetno poboljšali svoja znanja i pokazali bolje znanje na testovima. Poboljšana je vršnjačka saradnja i timski duh, što je omogućilo učenicima različitih sposobnosti i interesovanja da se uključe u rad. Kroz integraciju znanja i veština iz različitih oblasti, učenici su izloženi različitim perspektivama i mogu da steknu dublje razumevanje kompleksnih problema. Takođe, ovakav pristup učenju pomaže učenicima da lakše osmisle informacije i usvoje funkcionalna znanja.Tvoja škola Izaberite