Sabit Sayfa SR

OBRAZOVANJE

 • Ustanove na predškolskom, osnovnom, srednjem i akademskom nivou
 • Kulturni i studijski centri i kursevi za kontinuirano obrazovanje


OBRAZOVNA PODRŠKA

 • Objekti i oprema za dodatne školske aktivnosti, kao što su sportski i umetnički centri, laboratorije i biblioteke
 • Podrška diplomiranim studentima u planiranju karijere kroz „Sistem praćenja i vođenja karijere“ turske fondacije Maarif


PUBLIKACIJE

 • Izdavaštvo
 • Razvoj, produkcija i objavljivanje obrazovnih sadržaja i programa
 • Istraživačke i razvojne aktivnosti koje se odnose na programe, sadržaje i nastavne metode
 • Organizacija kolokvijuma, konferencija i radionica, saradnja sa institucijama aktivnim u oblasti obrazovanja i izdavanja periodičnih publikacija


ŠKOLA I STANOVANJE

 • Dodela stipendija
 • Materijalna podrška u vidu udžbenika, uniformi, računara i softvera
 • Otvaranje internata za studente i članove obrazovnog tima 

Tvoja škola Izaberite