Sabit Sayfa SR

Današnji svet se menja i napreduje velikom brzinom i pritome igra važnu ulogu u dinamici društava. Cilj turske fondacije Maarif je obučavanje kvalifikovanih ljudi koji će učestvovati u ekonomskom, socijalnom i kulturnom razvoju tih društava. Stoga, fondacija pridaje veliki značaj poverenju, saradnji, solidarnosti, transparentnosti, sveobuhvatnosti, univerzalnosti, sposobnosti i zaslugama, sa naglaskom na dobroti.


Turska fondacija Maarif podstiče obrazovanje koje je usmereno na inovacije, odgovara zahtevima vremena, zasnovano na nauci koja nosi zajedničko nasleđe čovečanstva, obrazovanje koje je osetljivo na kulturnu različitost a naglašava univerzalne, nacionalne i regionalne vrednosti.


Fondacija želi da predstavi efikasno obrazovanje zasnovano na osnovnim veštinama, vrednostima i naukama, i pridaje važnost usvajanja tih elemenata kod učenika na paralelni, holistički i uravnoteženi način.


S obzirom na to da prihvata čoveka od rođenja kao posebno i dragoceno biće, fondacija Maarif smatra svako ljudsko biće blagom. Suštinska stvar u nastavi jeste edukovati ljude na pravom putu i otkriti dragulje koji su skriveni u njima. Uzimajući u obzir razlike svakog od nas, ,,Razumevanje Maarif obrazovanja" ima za cilj da obrazuje osobe sa prirodnim talentima i sposobnostima. Individua, pored sebi svojstvenih osobina, prisvaja bogatstvo i iskustvo društva u kojem je odrasla i postaje jedinstvena ličnost sa veštinama, kvalifikacijama i znanjem. Na osnovu ovog načela, u školama Maarif nudi se specifična nastava prema individualnim kvalitetima, sklonostima i interesima svakog njenog učenika. 

Tvoja škola Izaberite