Sabit Sayfa SR

OŠ „Mina Karadžić“

Bezbednost dece je prioritet, a srećno i zdravo dete je imperativ privatne Osnovne škole „Mina Karadžić“. Školski program se zasniva na brižljivo planiranim, kreativno osmišljenim, strpljivo i sa ljubavlju realizovanim sadržajima i aktivnostima. Cilj naših nastavnika i stručnog kadra je da znanja stečena u školi budu stvarna i funkcionalna, i da svakom detetu čine život uspešnim.

Zahvaljujući posvećenom i radu u malim grupama, učenicima se pruža kvalitetno obrazovanje i vaspitanje koje omogućava sticanje jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, zdravstvene, ekološke i informatičke pismenosti, neophodnih za život u modernom društvu. Svaki učenik se osposobljava da uspešno zadovolji sopstvene potrebe i interese, da razvija sopstvenu ličnost i potencijale, kao i da poštuje druge osobe i njihov identitet.


Addresa: Ljutice Bogdana 46

Telefon: 062 806 2278

E-mail: office@osmina.edu.rs 

Za više informacija, molimo Vas posetite www.osmina.edu.rs

Tvoja škola Izaberite