Gimnastika
Gimnastika

Gimnastika

Razvojna gimnastika ima izuzetne efekte na čitav lokomotorni sistem i pozitivno utiče na psihički razvoj deteta. Naši treneri, kroz igru i metodiku učenja gimnastičkih elemenata, pomažu devojčicama da spoznaju lepotu i prednosti pravilnog držanja tela, da razviju eleganciju i osećaj za ritam. Svakom detetu se pristupa kao individui, sa velikom pažnjom i uslovima prilagodjenim za njegov maksimalan razvoj.Razvojna gimnastika doprinosi pravilnom rastu i razvoju deteta, sprečava nastanak deformiteta kičmenog i koštano-zglobnog sistema, koriguje i sprečava dalju progresiju već nastalih razvojnih nepravilnosti, a povrh svega pozitivno utiče na detetov psihički razvoj. Na časovima razvojne gimnastike, dečica naših vrtića poboljšavaju svoju okretnost, snalažljivost, spretnost i gipkost. Uz pomoć gimnastičkih elemenata pravilno razvijaju svoje fizičke ali i kognitivne sposobosti.

Tvoja škola Izaberite