Doprinos sporta i umetnosti akademskom uspehu deteta
Doprinos sporta i umetnosti akademskom uspehu deteta

Doprinos sporta i umetnosti akademskom uspehu deteta

Umetnost ima važnu ulogu u vaspitanju deteta kao ličnosti koja ceni lepotu i koja teži da učini lepšim i boljim sebe, svoju okolinu i život. Kroz umetnost, koja je oličenje estetike, deca mogu na estetski način da priđu svetu i da nauče da deluju na takav način. Jedan od ciljeva uravnoteženog obrazovanja jeste edukovanje dece o svim oblastima umetnosti, kako bi ona naučila da cene lepotu socijalnog i fizičkog okruženja.


Doprinos umetnosti u razvoju deteta - koja se najšire može klasifikovati na vizuelne, audio i izvođačke umetnosti - više se odnosi na uticaj koji određena umetnost ima na slične ili bliske oblasti. Drugim rečima, kada je dete zainteresovano za muziku ono razvija fonološku svest, koja je ključna u ranoj fazi učenja deteta da čita. Isto tako, moguće je kroz dramsku umetnost poboljšati razvoj govora kod deteta. Uz vizuelnu umetnost deca uče da se koncentrišu, budu strpljiva, da maštaju, zamišljaju i zapažaju. Konačno, umetnost podstiče decu da eksperimentišu i istražuju. Takođe, gluma pomaže detetu sa slabo razvijenim socijalnim veštinama da razume perspektivu drugih, a doprinosi i da posebno adolescenti nauče da pretpostave tuđa osećanja i razmišljanja.


Dok umetnost promoviše estetski pogled na svet, ona takođe zahteva posedovanje određenih veština. Da bi se razvile ove veštine potrebno je redovno raditi na tome i savladati određene rutine. Sport, poput umetnosti, podstiče razvoj fine i krupne motorike koje su neophodne za sticanje određenih veština, istovremeno uči decu strpljenju i disciplini.Za razvoj psihomotornih sposobnosti, sport zahteva koordinaciju mišića i uma. Osim što doprinosi razvoju socijalnih veština, poput grupnog i timskog rada na ostvarenju određenog cilja, sport istovremeno razvija i individualnu disciplinu i koncentraciju. I zaista, disciplina koju dete stiče kroz umetnost i sport, ključna je za razvoj socijalnih, emocionalnih, akademskih i psihomotornih sposobnosti. Shodno tome, kao prvi korak, dete treba uvesti u oblast sporta i umetnosti na sledeći način:


1) Omogućite detetu da učestvuje u atletskim i umetničkim aktivnostima

Kad god ste u mogućnosti, vodite dete na razna sportska takmičenja ili u posete muzejima, izložbama i koncertima.


2) Istražite sa detetom kako se obavljaju određene aktivnosti

U zavisnosti od detetove zrelosti i motorike, osposobite ga fizički i emocionalno za te aktivnosti tako što ćete ih prvo obavljati zajedno.


3) Zajedno sa detetom možete redovno da se bavite aktivnostima koje su mu zanimljive

Na primer, možete igrati fudbal, crtati ili pevati zajedno. Nakon toga, možete uspostaviti određene rutine u vezi sa tim oblastima detetovog interesovanja, kako biste dodatno podržali njihov razvoj.


4) Možete dodatno stimulisati razvoj deteta tako što ćete mu postavljati sve teže i složenije zadatke u vezi sa tim aktivnostima


5) U zavisnosti od Vaših mogućnosti i oblasti interesovanja deteta, možete ga voditi na privatne časove kod eksperata za tu oblast

To će mu pomoći da vežba uz veću disciplinu i da brže razvija potrebne veštine.


6) Napravite prostor gde će dete moći da iskaže svoje veštine

To će mu omogućiti da pokaže svoje kapacitete i ohrabriće ga da se uključi u aktivnosti koje su složenije ili izazovnije.


7) Razvijajući svoje motoričke sposobnosti dete će trošiti manje energije za obavljanje zadataka na višem nivou, kroz pravilne postupke i koordinisane radnjeDeca koja razvijaju svoje veštine u bilo kojoj sferi umetnosti i sporta, kroz navedene korake, naučiće se disciplini koju će primenjivati i u akademskom životu. Sport i umetnost pomažu detetu da umanji stres, poveća samopouzdanje, uče ga disciplini i da kroz posvećen rad ostvaruje svoje ciljeve, uče ga kako da se nosi sa izazovima, da bude vođa ali i timski igrač, kao i da brzo donosi odluke. U tom smislu, važno je podsticati porodice da pomognu svojoj deci da steknu veštine iz oblasti sporta i umetnosti.


Maarif Porodični bilten #5, Jun 2022.

Pripremio Tim za psihološko savetovanje i vođenje, Turska Maarif Fondacija 24 Jul 2023
Tvoja škola Izaberite