Tvrdoglavo i prkosno dete
Tvrdoglavo i prkosno dete

Tvrdoglavo i prkosno dete

Roditelji ponekad ne znaju kako da se ponašaju prema svom detetu kada im se suprotstavlja ili im prkosi i ispoljava tvrdoglave stavove. Postoji mnogo razloga za takvo ponašanje deteta koje se opisuje kao „tvrdoglavo“ ili „prkosno“. Svako dete u nekom trenutku svog odrastanja prolazi kroz faze u kojima pokazuje neposlušnost prema roditeljima ili autoritetima, kao i nespremnost da poštuje pravila pozitivnog ponašanja. Ponekad dete, koje ne može da kontroliše svoj bes, viče i radi druge neprimerene stvari zbog kojih se roditelji ljute. Ponekad dete postavlja nerazumne zahteve i traži njihovo ispunjenje. Ponekad ono veruje da su jedino njegovi argumenti u raspravi ispravni i ponaša se nepopustljivo. Ovakvo dete se obično opire onome što mu se kaže da uradi, a kada to ipak mora da izvrši onda to radi uz kuknjavu. Pojava ovakvih obrazaca dečjeg ponašanja povezuje se sa razvojnim, genetskim, ekološkim i biološkim faktorima.


Uglavnom se ovakva ponašanja javljaju kod dece koja odrastaju u nezdravom porodičnom okruženju. Dete koje je izloženo svađama, tenzijama, nelagodnostima i nezadovoljstvu roditelja kod kuće, može imati pomenute probleme u ponašanju. Ono takođe može ispoljiti takve reakcije i zbog eventualnog problema u neadekvatnoj povezanosti sa majkom tokom ranog uzrasta. Koji god razlozi bili, posledice ovakvog ponašanja negativno utiču na detetove odnose u porodice i školi. Deci je svojstveno da budu tvrdoglava i da se suprotstavljaju svemu. Takva reaktivna ponašanja su naročito izražena u određenim fazama razvoja, kao što su periodi krize identiteta u ranom detinjstvu i adolescenciji. Ipak, neophodno je preduzeti mere predostrožnosti ukoliko se reaktivna ponašanja pojavljuju i van tih prelomnih perioda razvoja deteta.


U nastavku pružamo roditeljima nekoliko preporuka kako da se postave prema svom tvrdoglavom i prkosnom detetu. Ipak, ukoliko dete nastavi da bude tvrdoglavo i buntovno, čak i ako se ove preporuke uzmu u obzir, trebalo bi potražiti stručnu podršku. 


 • Budite strpljivi sa tvrdoglavim ponašanjem svog deteta. Smiren stav roditelja može da odvikne dete od njegove tvrdoglavosti. Međutim, ako dete kod svojih roditelja kao reakciju vidi tvrdoglavost i ljutnju, ono može to da usvoji kao svoj model ponašanja.
 • Budite fleksibilni, iskreni, nesebični i puni poštovanja prema svom detetu, jer ćete takvim ponašanjem pozitivno uticati na njegove stavove prema Vama.
 • Podstičite dete da priča o svojim osećanjima tako što ćete sa njim otvoreno razgovarati o razlozima njegovog ponašanja. Na taj način dete će spoznati da su mu roditelji saveznici koji se trude da ga razumeju, a ne ljudi koji stalno postavljaju neke prepreke.
 • Pokušajte da otkrijete razloge detetove tvrdoglavosti, umesto da ga kažnjavate kada ispoljava takvo ponašanje. Umesto kazne, dozvolite mu da se suoči sa prirodnim posledicama svog ponašanja.
 • Ne zaboravite da Vaše dete gleda Vas kao uzor, kao model ponašanja. Dakle, prilikom ispoljavanja Vaših stavova i ponašanja prema okolini, imajte na umu da imate dete koje Vas posmatra i kopira.  • Razgovarajte sa svojim detetom i pomirite ga sa tim da njegove nerazumne želje neće biti ispunjene, i neka se ovih pravila pridržava cela porodica. Postavljanje granica će pozitivno uticati na kvalitet komunikacije unutar porodice.
 • Budite dosledni u reakcijama na zahteve svog deteta. Kada kažete „ne“ njegovim iracionalnim zahtevima, nemojte menjati taj odgovor iako možda dete negativno reaguje. Jer ako dete shvati da mu sve želje ispunjavate ako ono dovoljno insistira, može ovaj obrazac ponašanja uvesti u svoju svakodnevnu rutinu.
 • Nemojte etiketirati svoje dete! Stigmatizacija, kako u porodici tako i u društvenom okruženju u kome se nalazi, negativno utiče na detetov emocionalni razvoj.
 • Analizirajte odnose u vašoj porodici kako biste uvideli šta negativno utiče na dete.
 • Pohvalite pozitivno ponašanje svog deteta.
 • Proučite odnos koji Vi lično imate sa svojim detetom. Potrudite se da sa njim razvijete kvalitetniji i odnos pun razumevanja.
 • Dozvolite detetu da samo donosi svoje odluke tako što ćete mu ponuditi alternativu. Pružanje više opcija koje bi mogle da zainteresuju Vaše dete i prikažu pomirljive stavove, učiniće da se ono oseća sigurno.


Maarif Porodični bilten #7, Oktobar 2022. 

Pripremio Tim za psihološko savetovanje i vođenje, Turska Maarif Fondacija 31 Jul 2023
Tvoja škola Izaberite