Strah od škole
Strah od škole

Strah od škole

Osećaj anksioznosti koje dete ima prilikom odlaska u školu, psiholozi definišu kao fobiju, odnosno strah od škole. Taj strah se može pojaviti iz različitih razloga i u bilo kom uzrastu deteta. Obično se manifestuje zbog odvajanja od roditelja, i to u predškolskom i ranom školskom uzrastu deteta.


Tokom perioda adaptacije na školu, malo dete reaguje na odvajanje od roditelja kroz plač i neuobičajeno ponašanje. Ovakva reakcija na školu je najčešće posledica sličnog ponašanja roditelja. Izjave poput „Nedostajao si mi“, koje roditelji često upućuju detetu po povratku iz škole ne bi li stvorili atmosferu otvorenosti i poverenja, mogu dodatno da prodube njegovu anksioznost. Dete tako može odlazak u školu da protumači kao da izdaje svoje roditelje. Da bi se prevazišao ovaj strah, roditelji bi trebalo da promene određeno svoje ponašanje, bez obzira na to što možda proističe iz dobre namere.Strah od škole ne proizilazi samo zbog odvajanja od roditelja. On se može pojaviti i zbog individualnih razlika među decom i faktora stresa u školskom okruženju. Dete koje je inače sklono anksioznim osećanjima, može razviti i strah od škole. Uvođenje novog člana u porodicu, promena škole ili razreda, kao i iskustvo sa vršnjačkim nasiljem, mogući su okidači straha od škole u kasnom detinjstvu i adolescenciji. Jasni pokazatelji ove fobije kod deteta su: odbijanje odlaska u školu, pojava psihosomatskih bolova (bol u stomaku, glavobolja, mučnina...), problemi u ponašanju (izlivi besa, depresije, agresije...), pokušaji deteta da propusti školski autobus, nedruženje sa vršnjacima i želja da što pre napusti školu.


Kako da pomognete svom detetu ako ima fobiju od škole:


• Važno je da budete strpljivi i dosledni u stavu da u školu treba da se ide.

• Ne bi trebalo da krivite svoje dete ako ne želi da ide u školu. Možete ga utešiti rečima da ono nije jedino dete koje se tako oseća i da su mnoga deca u sličnoj situaciji, objasnite mu da je to samo prolazna faza.

• Kada pripremate svoje dete za školu neka to bude dan kao i svaki drugi, bez dodatne pompe.

• Razgovarajte sa učiteljicom i nastavnicima o strahu od škole koji Vaše dete oseća, sarađujte sa njima u borbi protiv eventualnih problema sa kojima se dete suočava u školi.

• Podstičite dete da se druži sa svojim vršnjacima. Od velike je važnosti da dete pronađe socijalno okruženje sa kojim će se povezati i osećati se sigurno, a da to nisu članovi porodice.

• Održavajte komunikaciju sa svojim detetom. Prvi korak u prevazilaženju straha od škole je da znate zbog čega je dete uznemireno. Razgovarajte sa njim tokom dana, kada je dete za to raspoloženo, i ohrabrite ga da Vam priča o svojim iskustvima iz škole.

• Ako je situacija u kući ta koja pokreće fobije od škole, ne oklevajte da razgovarate sa detetom o tome. Pokušajte da rešite probleme razgovarajući o njima. Za zdrav razvoj i obrazovanje deteta ključno je da bude okruženo mirom i srećom u porodici.Roditelji možda ne mogu sami da reše sve probleme svog deteta, stoga je važno da imaju podršku škole, gde deca provode veliki deo svog vremena. Saradnja sa nastavnicima, roditeljima druge dece, administratorima i drugim stručnim službama, značajno utiče na socijalni, emocionalni i akademski razvoj deteta.


Maarif Porodični bilten #06, Septembar 2022.


Pripremio Tim za psihološko savetovanje i vođenje, Turska Maarif Fondacija 07 Avgust 2023
Tvoja škola Izaberite