Zaboravljanje školskog gradiva tokom letnjeg raspusta
Zaboravljanje školskog gradiva tokom letnjeg raspusta

Zaboravljanje školskog gradiva tokom letnjeg raspusta

Dugi letnji raspust je period kada se deca odmaraju, učestvuju u društvenim i kulturnim aktivnostima i provode više vremena sa svojom porodicom i drugarima. Tokom ovog perioda provedenog van školske klupe, a samim tim i van akademskog života, deca mogu izgubiti neka znanja koja su stekla u školi. Veoma je važno kako deca provode vreme tokom školskog raspusta. Uticaj škole na to je veoma mali, zbog toga su roditelji ti koji imaju važnu ulogu u tome kako će njihova deca provesti letnji raspust.


Deca koja tokom školske godine provode veći deo dana u školi, tokom raspusta bi mogla da osete neku vrstu praznine. U tom smislu, porodica može (u zavisnosti od toga koliki značaj pridaje obrazovanju) da pomogne detetu da minimalizuje neminovan gubitak u učenju.


Odmor treba osmisliti kao period u kome se učenje nastavlja, a ne kao period kada se učenje prekida. Korisno je napraviti planove aktivnosti koje su detetu interesantne i zabavne a koje uključuju praktičnu primenu gradiva koje je dete učilo u školi i koje će ga pripremiti za predstojeću školsku godinu. Raspust najviše utiče na zaostatke u čitanju, pisanju i matematici.


Imajući u vidu kada raspust počinje i kada se završava, potrebno je odmah u startu ustanoviti određene dnevne rutine kod deteta. Ove rutine ne samo da će podržati razvoj socijalnih i emocionalnih veština kod deteta, već će stvoriti i disciplinu u organizaciji i planiranju vremena.Deca imaju priliku da se tokom letnjeg raspusta posvete svojim hobijima i interesovanjima za koje nemaju vremena tokom školske godine. Zato bi, u dnevne rutine koje će obavljati sa svojim detetom, roditelji trebalo da uključuje one aktivnosti koje su detetu interesantne i koje podstiču njegovu radoznalost. Tokom obavljanja ovih aktivnosti dete bi trebalo da ima priliku da primeni naučeno školsko gradivo.


Pored toga, dobro bi bilo da se u svakodnevnu rutinu uključe one aktivnosti koje podrazumevaju odgovornost a koje istovremeno doprinose vežbanju čitanja, pisanja i matematike. Evo nekih ideja:


1) Pre nego što zajedno krenete u prodavnicu, zamolite dete da napravi spisak za kupovinu. Tako pomažete detetu da razvija osećaj odgovornosti i unapređuje svoju veštinu pisanja.

2) Neka dete sabira cene proizvoda u vašoj korpi, čime ga podstičete da koristi svoje matematičke veštine u realnom životu.

3) Možete ga zamoliti da pronađe namirnice po najpovoljnijoj ceni u marketu.

4) Tokom pripreme obroka, zajedno sa detetom merite količinu sastojaka potrebnih za spremanje tog jela.

5) Prilikom postavljanja stola, zamolite dete da postavi tačan broj tanjira i pribora za jelo.

6) Tokom zajedničke šetnje, možete dete zamoliti da prati koliko ste kilometara prešli i za koje vreme.

7) Dok slušate muziku, zajedno pratite ritam i ponavljajte tekst pesme.8) Naučite svoje dete osnovnim veštinama pletenja kako biste podržali razvoj motorike i angažovali njegove matematičke veštine.

9) Tokom vaših kulturnih i turističkih putovanja, zajedno sa detetom istražite više o geografiji, arhitekturi i istoriji tog lokaliteta.

10) Čitanje knjige možete pretvoriti u igru tako što ćete jednu rečenicu iz knjige pročitati Vi a drugu rečenicu Vaše dete. Podstaknite dete da postavlja pitanja dok čita, pa onda zajedno tražite odgovore, razgovarajte i istražujte. Tako ćete dete indirektno naučiti kako da na pravi način dođe do potrebnih informacija i odgovora.

11) Još jedan od način da pomognete detetu da unapredi veštinu pisanja jeste vođenje dnevnika. Poklonite mu svesku i predložite mu da piše o svojim iskustvima, onome što je pročitalo i otkrilo tokom raspusta. Na taj način će biti aktivno u pisanju, odnosno izražavanju u pisanoj formi.

12) Podržite svoju decu da istražuju ono što ih zanima i dok provode vreme sa svojim drugarima.

13) Kako bi podržali detetov socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj, možete zajedno posaditi mlado drvo i objasniti mu da je ono sada odgovorno za brigu o sadnici. Na ovaj način, ne samo da ćete povezati dete sa prirodom, već će ono učiti o rastu i razvoju biljaka i razviti osećaj odgovornosti.

14) Podstaknite dete da svakog dana nauči nešto novo, o nekoj novoj biljci ili životinji.


Ovakvim i sličnim aktivnostima možete pomoći detetu da tokom letnjeg raspusta, koji provodi u igri i odmoru, ne zaboravi ono što je učilo tokom školske godine.


Maarif Porodični bilten #05, Jun 2022.


Pripremio Tim za psihološko savetovanje i vođenje, Turska Maarif Fondacija 24 Jul 2023
Tvoja škola Izaberite