Podsticanje dečje radoznalosti
Podsticanje dečje radoznalosti

Podsticanje dečje radoznalosti

Šta? Zašto? Kako? Kada? Ko? Ovo su ona opšta pitanja koja postavljamo kada želimo da saznamo ili iskusimo nešto novo, pitanja na koja tražimo odgovore još od kada smo progovorili. Svako istraživanje počinje pitanjem i završava se odgovorom. Da bismo otkrili - moramo prvo to da ispitamo, da budemo radoznali. A baš kao i odrasli, i deca traže odgovore na brojna pitanja kako bi upoznala svet oko sebe. Ta pitanja mogu biti poput onih kako je narastao kolač koji sam napravio sa mamom ili zašto sunce zalazi noću. Radoznalost pruža detetu nova saznanja i nova iskustva. Usko povezana sa učenjem, ona predstavlja težnju da se nešto razume i analizra.


Radoznalost je izraženija u ranom detinjstvu. Mala deca postavljaju pitanja o svemu što vide, ali kako odrasajuj njihova radoznalost se postepeno smanjuje. Ovo se dešava zato što deca uče da stvore kontekst, dodajući nove informacije već postojećim. Stoga treba podsticati dete od ranog uzrasta da do novih informacija dolazi postavljajući pitanja. To će pozitivno uticati na njegov kognitivni i verbalni razvoj.

Postoje različite vrste radoznalosti: ona koja se odnosi na opšta naučna saznanja, radoznalost koja se odnosi na neka specifična interesovanja (za automobile, ptice, biljke...) i interpersonalna radoznalost (interesovanje za ljude). Iako ne mogu da naprave jasnu razliku između ovih vrsta radoznalosti, deca takođe imaju interesovanja za različite oblasti.


Studije pokazuju da postoji pozitivna veza između radoznalosti i akademskog uspeha. Dokazano je da su radoznala deca uspešnija, posebno u čitanju i matematici. Razlog za to je u činjenici da je osećaj radoznalosti sličan osećaju dobijanja nagrade kada se do određenih saznanja dođe putem samostalnog istraživanja. Drugim rečima, saznanje koje dete stekne kao rezultat radoznalosti, njegov možak prepoznaje kao nagradu. Naučnici tvrde i da radoznalost, koja se povezuje sa psihičkim blagostanjem, stimuliše razvoj pozitivnih emocija kao što su dinamičnost, aktivnost i entuzijazam.


Odgovor na pitanje zašto su neki ljudi radoznaliji od drugih mogao bi da se krije u nečijoj otvorenosti za nova iskustva i želji za inovacijama. Veoma je važno za dete da bude radoznalo po pitanju: sticanja novih saznanja, usvajanja uzročno-posledičnih obrazaca, rasuđivanja, komuniciranja i razvoja veština samoizražavanja. Na taj način će sve teme koje ga interesuju duže ostati u njegovim mislima, dok će tako stečeno saznanje ostati trajno.Saveti za podsticanje dečje radoznalosti:


1. Ukoliko su pojave za koje se vaše dete interesuje i želi da ih istraži opasne - razgovarajte sa detetom o šteti koju može naneti sebi i drugima. Važno je da dete oseća sigurnost tokom ovog razgovora.

2nd. Budite strpljivi sa pitanjima koje dete postavlja. Ne izbegavajte pitanja deteta već mu pružite pravu povratnu informaciju. 

3rd. Organizujte izlete u prirodi kako bi Vaše dete istraživalo. Zajedno otkrivajte stvari i pojave koje su mu interesantne. 

4th Ne ometajte dete koje želi da do saznanja dođe eksperimentisanjem, iz straha da će se ono isprljati ili da će rasturiti sve oko sebe. Učenje kroz iskustvo, ne samo da olakšava proces saznavAnja, već i omogućava da se naučeno ne zaboravi.

5th Budite deo interesovanja svog deteta, jer na dete veoma utiče njegovo okruženje. 

6th Odrastanje u porodici koja podstiče radoznalost će veoma pozitivno uticati na dete i ohrabriti ga da istražuje. 

7th Zdrava komunikacija je važna u svim fazama dečjeg razvoja. Odnos koji imate sa svojim detetom, a koji pruža bezuslovnu ljubav i poverenje, će pozitivno uticati na detetovu radoznalost ali i na njegov celokupan razvoj.

8th Kada razgovarate sa detetom, važno je da birate reči i pružate odgovore koje ono može da razume. Time sprečavate negativan uticaj na detetov identitet. 

9th. Započnite aktivnosti sa svojim detetom postavljanjem zanimljivih pitanja koja će podstaći njegovu radoznalost.

10th. Nagradite dečju radoznalost. Kada nagradite svoje dete zbog toga što je preuzelo odgovornost da samo istraži onoga što ga interesuje - to će doprineti njegovom samopouzdanju.

11th Ohrabrujte svoje dete da samo istražuje stvari koje ga interesuju.


Maarif Porodični bilten #9, Decembar 2022.


Pripremio Tim za psihološko savetovanje i vođenje, Turska Maarif Fondacija 29 Septembar 2023
Tvoja škola Izaberite