Kako motivisati dete da redovno uči?
Kako motivisati dete da redovno uči?

Kako motivisati dete da redovno uči?

Svaki roditelj zna da njegovo dete treba da uči i zato ga usmerava da to redovno radi, a ponekad ga na učenje i primorava. Međutim, deca nisu uvek raspoložena za učenje jer im je to uglavnom dosadno. S druge strane, igranje igrica ili zabava sa drugarima predstavljaju za njih mnogo privlačniju opciju. Ipak, kao i odrasli, deca su po prirodi znatiželjna i vole da istražuju ono šta ih interesuje. Deca vole da nešto novo nauče, ali ne kada to učenje predstavlja obavezu, poput školskog gradiva. Čak iako bi im to školsko gradivo možda i bilo zanimljivo u nekim drugim okolnostima, u situacijama kada su primorani da ga uče to im postaje naporno. U takvim trenucima, uzimajući u obzir želje deteta, treba mu pomoći da nauči da postavlja ciljeve i da ih samostalno ostvaruje. Dete koje je naučeno kako da pravilno definiše svoje planove, koje vidi da pratimo i ohrabrujemo njegov uspeh, težiće da postiže veća dostignuća.


Na organizaciju učenja, koja je važna za akademski uspeh, utiču individualne karakteristike deteta kao što su samoregulacija, samoefikasnost, stil učenja, potom stav roditelja, komunikacija i interakcija unutar porodice u pogledu organizacije fizičkog okruženja i pružanja motivacije za učenje, kao i faktori poput sadržaja lekcija, intenziteta časova, očekivanja škole i nastavnika. Na organizaciju učenja utiču i detetovo umeće upravljanja vremenom, motivisanost za učenje, postavljanje ciljeva, obrasci spavanja i navike u ishrani. Da biste pomogli detetu da pravilno organizuje svoje školske obaveze, potrebno je da prvo ustanovite koji od navedenih preduslova najviše utiču na Vaše dete, a potom da mu sve te preduslove obezbedite i podržite ga u samostalnoj organizaciji.
Kao prvo, pomozite svom detetu da nauči kako da pravilno upravlja svojim vremenom. Isplanirajte detetov raspored spavanja i obroka, kako bi preostalo vreme dete iskoristilo na pravi način. Dete koje ima kvalitetan san i zadovoljene nutritivne potrebe, fizički je spremno za učenje. Pored toga, učenje u dobro provetrenom, ne previše toplom ili hladnom prostoru, daleko od buke i digitalnih stimulansa, doprineće boljem fokusiranju deteta na učenje.


Možete koristiti neke metode za poboljšanje fokusiranja, za ono dete koje možda i želi ali ne može. Jedna od provereno efikasnih metoda je učenje u trajanju od 25 minuta a potom pauza od 5 minuta. Korisno je i pripremiti okruženje koje odgovara detetovom stilu, odnosno načinu učenja.


Ne treba zaboraviti da je za organizaciju učenja ključno kod deteta probuditi motivisanost za to. U tom smislu, možete sa detetom zajedno raditi na stvaranju te motivacije ili zajedno istraživati i odgovarati na pitanja koje dete postavlja. Kada ga dovoljno ohrabrite i motivišete, dete će biti spremno da uči i biće voljno da odvoji vreme za to.


Pomozite detetu da postavlja sebi dugoročne i kratkoročne ciljeve, jer to unapređuje kvalitet učenja. Da biste ovo postigli, razgovarate sa svojim detetom, recimo na kraju polugodišta ili školske godine, o tome šta ono želi i čime bi voleo profesionalno da se bavi u budućnosti. Podsticanje detetove strasti prema željenoj karijeri dodatno će povećati motivaciju za učenje. Tako će dete znati da mora već sada da započne rad kako bi postigao svoje daleke ciljeve i biće spremnije da organizuje svoje učenje.


Činjenica je da je potrebno vreme da dete stekne naviku da uči. Proces stvaranja te navike ponekad može biti naporan. Roditelji se često žale da ne uspevaju da svojoj deci usade naviku da redovno uče, da su dali sve od sebe ali da nisu postigli željeni rezultat. Treba imati na umu da je samo dete to koje treba da odluči da treba da uči. Roditelji mogu biti efikasni u pripremi odgovarajućeg okruženja i usmeravanju deteta, pravilnom komunikacijom. Kako, dakle, podstaći dete da odluči da organizuje svoje učenje i da mu to postane navika?• Objasnite detetu zašto je bitno da uči. Pomozite mu da razume na koji način je ono što je naučilo važno za njegov lični razvoj. Kada dete to shvati, biće motivisano i radoznalo za učenje.

• Kreirajte podsticajno okruženja za učenje kod kuće. Na taj način dete će se osećati kao deo porodice koja neprestano uči i prilagodiće se takvoj sredini.

• Pustite ga da Vam ispriča šta je naučilo. Prenoseći Vam saznanja do kojih je došlo, utvrdiće svoje znanje i shvatiće doprinos učenja uz Vašu povratnu informaciju.

• Budite dosledni u svojim stavovima i ponašanju, kako bi se dete osećalo sigurno. Dete ne može da razvije veštinu samoregulacije kada se ne oseća sigurno. Takođe je i mnogo produktivnije u okruženju u kome oseća samopouzdanje. Stoga, doslednost u komunikaciji unutar porodice uliva detetu poverenje.

• Neka Vaše dete zna da Vam je stalo, jer dete koje vidi da brinete o njemu razvija samopoštovanje.

• Organizujte aktivnosti na one teme koje su interesantne Vašem detetu. To će ga podstaći da nastavi samo da istražuje.

• Ne upoređujte svoje dete sa drugom decom. To bi moglo da stvori osećaj kao da se stalno takmiči sa drugima, što može biti frustrirajuće. Umesto toga, učinite da se Vaše dete oseća važnim, kako bi doprineli njegovom samopouzdanju.


Maarif Porodični bilten #08, Novembar 2022.


Pripremio Tim za psihološko savetovanje i vođenje, Turska Maarif Fondacija 07 Avgust 2023
Tvoja škola Izaberite