Problemi sa glasom kod deteta
Problemi sa glasom kod deteta

Problemi sa glasom kod deteta

Da li Vaše dete često vrišti i viče?


Poremećaji glasa kod dece su česti i obično se dešavaju zbog zloupotrebe glasa, tj. nepravilne ili prekomerne upotrebe i naprezanja glasa. To može dovesti do gubitka glasa, promuklosti, graktavog ili zadihanog glasa. Koji god problem sa glasom da je u pitanju, on zahteva ranu dijagnostiku i lečenje od strane multidisciplinarnog tima, koji čine otorinolaringolog, logoped i psiholog.


Disfonija (promuklost) je najčešći oblik poremećaja glasa i predstavlja svako odstupanje od normalne visine, intenziteta i kvaliteta glasa. Uzroci su mnogobrojni, pa je neophodna detaljna anamneza uzeta od roditelja, kao i detaljan pregled. Disfonija u dečjem uzrastu je najčešće uzrokovana hiperfunkcijom vokalnog aparata, odnosno nepravilnom upotrebom glasa (vika, pevanje, kašljanje, stalno pročišćavanje grla), što se ispoljava produženom i napetom fonacijom (izvođenjem glasa titranjem glasnica).

U igri deca često bez kontrole viču i tako naprežu svoj vokalni aparat, što dovodi do hiperkinezije (preteranog korišćenja glasa). Vremenom, dugotrajna neadekvatna upotreba glasa i promuklost mogu dovesti do organskih posledica, kao što su čvorići na glasnicama i hiperkinetička disfonija. Do ovoga dolazi češće kod dečaka nego kod devojčica.


Čvorići na glasnim žicama se mogu odstraniti putem hirurške intervencije i/ili terapijskim tretmanom. Međutim, čak i nakon uspešne hirurške intervencije, ukoliko se ponašanje koje je dovelo do formiranja čvorića ne promeni, problem će se vratiti. Hirurška intervencija kombinovana sa terapijom je najbolja opcija. Nekada i samo terapija logopeda ima pozitivan ishod.


Fonopedska (glasovna) rehabilitacija ima za cilj da otkloni poremećaj glasa uspostavljanjem ispravne navike u vezi sa korišćenjem glasa. U zavisnosti od vrste poremećaja, rehabilitacija obuhvata: vežbe disanja, vežbe fonacije, stvaranje glasovnog modela, uspostavljanje pravilne visine glasa, uspostavljanje optimalne jačine i boje glasa, vežbe „feedback“ sistema, digitalnu manipulaciju, uklanjanje opterećenja vokalnih organa.

Saveti roditeljima:


- Odaberite komunikaciju sa detetom licem u lice, ne dovikujte se iz susednih prostorija.


- Govorite tiho i budite dobar model detetu.


- Ohrabrujte dete da izbegava glasovne aktivnosti koje mogu naprezati njegov glas (vika, vrisak, preglasno pevanje, čišćenje grla, kašljanje).


- Sprovodite preporuku o poštedi i odmoru glasa potpunom tišinom (izbegavajte šapat).


- Prema savetu logopeda, aktivno sa svojim detetom sprovodite vežbe disanja, relaksacije i relaksirane fonacije.


- Trudite se da Vaše dete pije dovoljno vode i bude hidrirano.


Autor teksta: Tanja Timotić, logoped PU „Baby Palace“

Pripremio Tim za psihološko savetovanje i vođenje, Turska Maarif Fondacija 15 Novembar 2023
Tvoja škola Izaberite